Turorientering

Våre turorienteringskonvolutter med 5 kart kan du få kjøpt i Stokke for kr 300,- på Circle K og hos Norli på Stokkesenteret. Vi foretrekker at du betaler med Vipps.

Du kan også kjøpe tur-o-opplegget på nett og eventuelt skrive ut kartene selv eller bruke mobiltelefonen med nedlastet kart.

Mer info om årets opplegg finner du her: turorientering.no/stokkeil/


Hva er TurOrientering?

  • TurOrientering er verdens beste mosjonsform! Den kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og hjernetrim, noe som gir det godt humør, god helse og mye glede!
  • TurOrientering er turer med mange mål underveis. Hvert må er en post som for barna er en "skatt".
  • TurOrientering har fire nivå: grønt, blått, rødt og sort. Mer info her.
  • TurOrientering gir det mulighet til både å lære og øve på å bruke kart og kompass.
  • TurOrientering gjør deg kjent i nærmiljøet og kan vise deg ukjente naturperler, mens kulturminnepostene kan gi deg ny kunnskap.
  • TurOrientering er et tilbud som er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen - du velger selv når du vil på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være. Du kan gå sammen med venner og familie eller alene.
  • TurOrienteirng er et tilbud med stor variasjon. Noen arrangører tilbyr sykkelposte, toppturposter, poster ved kulturminner, flotte utsiktspunkt eller andre naturperler osv.
  • TurOrientering arrangeres av klubber tilsluttet Norsk Orientering og er et av Norges største mosjonstilbud med over 50.000 deltakere i alle aldre.

ALLE kan delta!

Fire nivåer gradert etter ferdigheter og erfaring med kart og kompass, og hvor fysisk krevende det er, gjør at alle kan finne poster og turer som passer.

Ta med barna! Mangfoldet i naturen gir utfordringer og muligheter til spennende opplevelser. Gleden over å finne "skattene" gir mestringsfølelse og selvtillit. TurOrientering gir barna lyst til å gå på tur!

En aktivitet på tvers av generasjoner.

Ypperlig for deg som vil variere treningen.

Utstyr?

KOMPASS - er fint, men ikke nødvendig på de grønne turene. Bruk kompasset først og fremst til å orientere kartet, dvs holde kartet slik at det stemmer med terrenget. Kompass kan kjøpes i idrettsbutikken.no eller i en sportsbutikk.